Søksmål fra asbest som vokser i N.C. agribusiness-studier

AV SARA CORCORAN CITY WATCH LA DC DISPATCH-BIDRAG & UTGAVER AV CALIFORNIA & NATIONAL COURTS MONITOR

Nylig har North Carolina kommet med nasjonale overskrifter for sitt tawdry og beslaglagte kongressvalg, men for noen observatører spiller et like interessant sivile domstolsdrama ut i Tar Heel-staten: Ikoniske advokater av asbest-penger som nå driver kjøresaker.

Denne uken, som i fire tidligere rettssaker, blir saksøkere saksøkt svinegårder for å være en urimelig plage representert av Michael Kaeske, en advokat i Dallas kjent for asbesttilfeller. Hans team inkluderer Lisa Blue, enken etter Fred Baron, som gjorde Dallas-baserte Baron & Budd til en asbest-rettighetsgigant. Baron & Budd er også kjent i Nord-Carolina på grunn av Fred Barons nære forhold til den tidligere VP-kandidaten John Edwards, og angivelig har hjulpet med å skjule Edwards 'tidligere elskerinne, Rielle Hunter, under Edwards VP-oppkjøring.

Baron & Budd er også beryktet for sitt engasjement i vitneopplæring som er beskrevet i “Mystery of the Missing Memo.” (Jeg skrev om denne merkelige praksisen i Huffington Post tilbake i desember 2017.) Notatet er en legende om asbest-søksmål, og betydningsfullt fordi NC-kritikere av søksmålet fra svinefjøset hevder at lignende taktikker blir brukt i deres tilfeller.

Det er flere saker anlagt så langt, og i tre av de fire rettssakene i fjor høst tildelte juryer en samlet halvmilliard dollar i erstatning, selv om lovene til personskader i personskader burde redusere beløpet til omtrent 100 millioner dollar. Alle sakene er for tiden under anke.

Det er verdt å merke seg at søksmålet om svinegården ikke gjør krav på miljøskader, helseproblemer eller andre skader. Søksmålet hevder at lukten av svineavfall er så ille at det blir en urimelig plage og reduserer livskvaliteten. De resulterende bevisene, inkludert flere tiår gamle regjeringsdokumenter og detaljert ekspertvitnesbyrd som ruller ut over flere uker, vil virke kjent for alle som har sett en rettssak om asbest.

I en mulig juridisk strategi for å bekjempe asbestadvokater med andre asbestadvokater, har de tiltalte etter de tre første sakene blitt representert av Robert Thackston. Mr. Thackston, som er hjemmehørende i Nord-Carolina med kontorer i Dallas og Los Angeles, har vært assosiert med høyt profilert asbestforsvar i flere tiår.

Tabellene så ut til å vende tiltalte til fordel for den fjerde saken. Senior tingrettsdommer David Faber, (en annen dommer enn i de tre første rettssakene), nektet å tillate noe av bevisene til de første sakene. Juryen tildelte rundt 100 000 dollar til åtte grisegårdsnaboer, og halvparten av saksøkerne mottok bare 100 dollar. Da blandet dommer Faber straffefasen av rettsaken.

Dette mønsteret med små utbetalinger i forhold til tildelingen gir en annen parallell til asbest-rettssaker. De tre sakene som gikk som saksøker hadde også en annen føderal dommer enn den fjerde saken som var saksøkt. I fra og med hevder advokater av asbestadvokater at rettslige holdninger bærer for mye vekt i asbestforsøk; lignende observasjoner fra begge sider er også lagt merke til i vedtakene om hog farm.

Den venstrestyrte "Progressive Pulse" -bloggen, tilknyttet North Carolina Policy Watch, bemerket at dommer Faber blandet vitnesbyrd om eierskap fra et kinesisk firma, og avviste også å tillate bevis for bransjeleders lønn.

"Dette er emosjonelle argumenter," utpekte dommeren.

Ettersom dette søksmålet gir flere priser, akkurat som asbest-rettssaker gjorde, tar også nasjonale politikere merke til det. De peker på at dette er føderale forsøk med mulige nasjonale implikasjoner for landbruksdriften.

"Vi må komme med modelllovgivning, vi må finne ut hva den føderale regjeringen skal gjøre," sa den amerikanske seneren Thom Tillis, en republikansk republikansk republikaner som var en del av et jordbruksrundtabell i Raleigh i fjor høst. "Vi må sende en veldig klar beskjed til advokatene for rettssaken: Vi er større enn deg når vi koordinerer."

Til og med medieomtale er delt langs urbane og landlige linjer, med The News & Observer, en California-eide Raleigh daglig som vant en Pulitzer på 90-tallet for en hog farm-serie, som omfavner en miljøvennlig tone. Utsalgssteder nærmere nærhet til svinegårdssamfunn har vært mer sympatiske for bøndene, inkludert en grundig etterforskningsrapport fra en Wilmington TV-stasjon som tilbyr en relativt heftig fortelling om utenriksadvokater, sinte statlige dommere og etiske kvotar.

I sin rapport på WECT, journalisten Casey Roman, bemerket også at “… hvordan saksøkerne ble vervet er et spørsmål uten noe entydig svar. Bruk tid på et av områdene som blir undersøkt, og du vil høre veldig forskjellige historier. På den ene siden er det anklager som de juridiske teamene gikk fra dør til dør for å rekruttere saksøkere for et spørsmål advokatene produserte under løftet om en stor utbetaling. ”Romerske tellere som“ ……. På den andre siden hadde saksøkerne bedt om lettelse i årevis med ingen benyttelse før endelig en juridisk enhet ville høre saken og tilby sine tjenester. ”

Hun rapporterer også at bondesamfunnet fant betydelig feil både med forsøkets beliggenhet i det urbane "Forskningstrekanten" og det faktum at juryleder ikke har besøkt svinegårdene. Hun sier "... de sa at de føler det er urettferdig at bybeboende jurymedlemmer skulle få i oppgave å felle dom om hvordan jordbruksarealer fungerer."

WECT-rapporten forklarer også detaljene til partene som er navngitt i søksmålene. Tips: Det er ikke de aktuelle bøndene det gjelder, men selskapet som kontraherer med gårdene. Å pote sympatiske saksøkere mot dyptlomme selskaper er selvfølgelig en stift av asbest søksmål.

Kan dette være en annen parallell? Med to dusin tilfeller av svinefarm i Nord-Carolina, med omtrent 500 saksøkere, får fart på hoggfartssaker hastighet. Med tanke på husdyrindustrien i California, vil vi sannsynligvis se denne typen "asbest-stil" ag rettssaker få fart på vestkysten. Vil bjørneflaggstaten bli tjæret og fjær i løpet av grisen året?

Det som gjenstår å se, er hvis priser, i likhet med asbesttilfellene, skyver svinebønder i konkurs og oppretter domstolsbestemte konkursforeninger for å håndtere oppgjør.

Terry Sanford Federal Courthouse Raleigh, NC