People Are Silicon Valley's Best Kept Secret

Den visjonære risikokapitalisten John Doerr røper at det er mennesker, ikke roboter, som vil være suksess

Foto: monkeybusinessimages / Getty Images

Av Sebastian Mallaby

Utenfor Silicon Valley besetter kommentatorer roboter, kunstig intelligens, big data. Paradoksalt nok, inne i Silicon Valley, ligger ofte tech-stammens opptatthet ...