Hvorfor å ansette de 'beste' menneskene gir de minst kreative resultatene

Foto: peangdao / Getty

Av Scott E Page

Mens jeg studerte på matematikk ved University of Wisconsin-Madison, tok jeg et logikkurs fra David Griffeath. Klassen var morsom. Griffeath brakte en lekenhet og åpenhet for problemer. Mye til min glede, omtrent et tiår senere, møtte jeg på ham på en konferanse om trafikkmodeller. Under en presentasjon om beregningsmodeller ...